Arrow
Arrow
Slider

Troje komt terug!

TROJE! Een verhaal over onmogelijke vrouwen, machtswellustige mannen, list en bedrog en een reusachtig houten paard. Na een reeks geweldige en uitverkochte voorstellingen in het Sortimo Theater in Haastrecht in mei 2018, speelt TROJE opnieuw op 21, 22, 23, 28 en 29 september 2018 in de Goudse Schouwburg in Gouda.

Het verhaal van de Trojaanse oorlog heeft door de eeuwen heen op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitgeoefend. Wat resulteerde in vele films, documentaires, toneelstukken, beelden en schilderijen. Vooral het paard van Troje – de gewaagde Griekse list waarmee een eind kwam aan de Trojaanse oorlog – heeft altijd tot de verbeelding gesproken.

De Theaterbakkerheij wil met TROJE laten zien wat rivaliteit en hebzucht aan kunnen richten. “Hoe misleiding door leiders, hele volkeren en steden kunnen ontwrichten.”

De Theaterbakkerheij dankt haar fondsen en sponsoren.

Over ons

Stichting De Theaterbakkerheij kent vele participanten en partners die zorgen voor een professionele omlijsting. Het betreft hier ervaren professionals uit de regio die ontzettend veel zin hebben om hun vakmanschap en passie in deze stichting te stoppen.

STATUTAIRE BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: Ruud Bakker
Penningmeester: Inge Bos
Secretaris: Corina van Rossum

BELONINGSBELEID

De Theaterbakkerheij is een non-profit organisatie. De stichting heeft geen winstoogmerk en eventueel behaalde winsten zullen worden geïnvesteerd in nieuwe producties. Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging en werkt dus puur op vrijwillige basis.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De stichting is in 2015 opgericht. De eerste productie vond plaats in mei 2016. Klik hier voor de jaarstukken van Stichting De Theaterbakkerheij

ANBI STATUS

De Theaterbakkerheij heeft een culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Vanaf 1 januari 2012 geldt voor stichtingen met een culturele ANBI status, dat donateurs een extra giftenaftrek genieten. Particuliere donateurs mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Sponsoren en donateurs genieten op die manier dus een aantrekkelijk voordeel door ondersteuning van de stichting. Conform de voorschriften vind u hier de informatie over onze stichting en het huidige theater project TROJE:

Stichting De Theaterbakkerheij
RSIN: 855139687
Postadres: Ghandiweg 100, 2807 RG Gouda
Email: info@theaterbakkerheij.nl

STATUTAIRE DOELSTELLING

De Stichting stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, als algemeen doel het produceren en opvoeren van theatervoorstellingen in het Groene Hart. Hierbij streeft de stichting naar voorstellingen met een mix van amateurspelers (en professionals) die door professionele medewerkers worden begeleid (en opgeleid) met als oogmerk het bereiken van een hoge kwaliteit van opvoeringen en het bieden van een stimulans aan de culturele ontwikkeling van de regio.

MISSIE

Stichting “De Theaterbakkerheij” heeft het voornemen om met regelmaat theaterproducties te realiseren. In onze stichting streven we naar theatervoorstellingen met een mix tussen amateurspelers die door professionele medewerkers worden begeleid (en opgeleid). Hiermee heeft de stichting een aantal doelstellingen op het oog, nl: 1. wij beogen we een hoge kwaliteit van uitvoeringen. 2. Onze stichting hoopt de deelnemers een leerzaam en inhoudsvol theaterproject aan te bieden, waarmee een stimulans gegeven wordt aan de culturele ontwikkeling binnen Zuid-Holland.

De projecten waaraan we ons willen verbinden moeten zowel cultureel als inspirerend en stimulerend worden ervaren met een bijzondere affiniteit voor theater, kunst en historie. Het betreft podiumkunsten als acteren, zang, dans en muziek.  Bij alle theaterproducties heeft de stichting het voornemen nauw samen te werken met bestaande organisaties op het gebied van theater, kunst en historie in de regio.

John de Heij Theaterproducties
John de Heij is een creatieve duizendpoot; schrijver, regisseur, componist, docent. Na een opleiding aan het Conservatorium en de Toneelschool in Arnhem kwam hij terug naar Gouda waar hij sindsdien vele tientallen voorstellingen heeft geschreven, begeleid en geregisseerd. Verder was hij betrokken bij talloze evenementen zoals de Vromannacht en Cool talent. Er zijn weinig Goudse talenten die niet met hem hebben gewerkt, zangeressen: Eefje de Visser, Hind Laroussi, Maaike Ouboter. Actrices: Jennifer Hofman, Dominique van Vliet en Vanja Rukavina genoten o.a. hun opleiding bij John de Heij. Met zijn passie, vakmanschap en humor zal hij het creatieve brein zijn achter de voorstellingen.
Ruud Bakker
Een man met een grote voorliefde voor theater en organisatie. Hij is een verenigingsmanager ten voeten uit. Zet zich zakelijk in voor de belangen en de positionering van de ambachtelijke vers specialisten in Nederland. In zijn vrije tijd betrokken bij tal van maatschappelijke sociale projecten op het gebied van sport en cultuur. Ruud speelt vanaf zijn 15e toneel bij diverse gezelschappen. Zijn zakelijke kennis en ervaring op het gebied van organiseren vanuit een hands-on mentaliteit zet hij vol passie in voor De Theaterbakkerheij om meer mensen kennis te laten maken en deel te laten nemen aan de diverse podiumkunsten.
Inge Bos
Werkt in het dagelijks leven als senior projectcoördinator bij een logistieke expediteur, waar organiseren en plannen tot de belangrijkste taken behoren. Deze eigenschap kwam goed van pas bij onze eerste grote productie “De TITANIC’. Daar was Inge op allerlei vlakken actief. Ze begon met de administratie, maar als snel nam ze productietaken voor haar rekening. Tenslotte stond ze haar mannetje als stagemanager, waar ze leiding gaf aan zo’n 20 inspiciënten. Ook nu tijdens TROJE is ze weer werkzaam als rechterhand van John de Heij.
Corina van Rossum
Als zelfstandig ondernemer werkzaam in (online) marketing en communicatie. Ze draagt graag haar steentje bij om van Haastrecht en Gouda het cultureel hart van de regio te maken. “Bijzonder om met de Theaterbakkerheij cultuur te verenigen met educatie, beleving, theater en muziek. En zo theater voor een breed publiek toegankelijk te maken”.
Bij De TITANIC en TROJE is Corina verantwoordelijk voor de communicatie, het marketing plan en de organisatie van promotionele events. Een goede en moderne communicatie, zowel intern als extern, ziet de Theaterbakkerheij als een van de belangrijkste pijlers.
Bestuur
Het bestuur heeft een aansturende functie en bewaakt de kwaliteit van de producties en het budget. Het bestuur bestaat uit: Inge Bos, Corina van Rossum en Ruud Bakker. Een “hands-on” bestuur, helpt en werk mee waar nodig. Het bestuur vergadert nagenoeg elke week. De Theaterbakkerheij is gebouwd op samenwerking, enthousiasme en professionele inzet. Het bestuur werkt samen met een tweetal zeer betrokken partners welke cruciaal zijn voor kwalitatief hoge producties.
Productieteam
De stichting heeft een 15-tal vakmensen aan haar weten te binden voor een professionele organisatie en begeleiding. Het betreft ervaren professionals uit de regio die ontzettend veel zin hebben om hun vakmanschap en passie in te zetten voor de stichting. Verder zijn er een aantal regionale theatertechnici die zijn opgeleid door John de Heij Theaterproducties die het licht en geluid verzorgen van de voorstellingen. Deze groep vergadert met regelmaat onder leiding van dhr. De Heij.
Grand café Concordia
Theatercafé Concordia is al vele jaren actief, ook buiten het theater, op het gebied van jubilea, bruiloften, verjaardagen, bedrijfsfeesten en evenementen. Voor TROJE zullen zij zorgen voor een totaalconcept van verbeelding en beleving. De toeschouwers zullen ook op horecagebied in de watten worden gelegd. Er zijn vele mogelijkheden. Voor de komende productie wordt het grand café omgebouwd tot het Troje Café en de Troje Lounge. Gasten kunnen genieten van een driegangen menu voor de voorstelling in het Troje restaurant. Na elke voorstelling is er ruim de gelegenheid om na te genieten van deze unieke theaterproductie onder het genot van een hapje en een drankje.
Klaproos
Klaproos Culturele Ondersteuning is een begrip in de regio. Zij verzorgen licht, geluid en beeld bij vele evenementen in de regio. Het uitlichten van gebouwen, het verzorgen van de totale techniek van theatervoorstellingen, het aankleden van feesten of evenementen, de laser- en beeld projecties op het stadhuis in Gouda tijdens de kerst, het uitlichten van de Sint Janskerk. Klaproos kom je overal in de regio tegen. Klaproos is een innovatief bedrijf dat er met passie en 200% inzet voor zorgt dat zij een uniek product aflevert. De jarenlange samenwerking met John de Heij zal de kwaliteit ten goede komen. Klaproos Culturele Ondersteuning is onze partner en verzorgt de technische faciliteiten van de musical.
Ons publiek
De Stichting richt zich op een breed en grootschalig publiek uit de regio “het Groene Hart”. Zij maken kennis met groots opgezette producties van een hoge kwaliteit.
Mensen achter de schermen
De stichting kent vele participanten en partners die zorgen voor een professionele begeleiding. Het betreft ervaren professionals uit de regio die ontzettend veel zin hebben om hun vakmanschap en passie in te zetten voor de stichting. Verder hebben een aantal regionale theatertechnici die zijn opgeleid door John de Heij Theaterproducties hun toezegging gedaan om licht en geluid te verzorgen van de voorstelling.
Vrijwilligers
Het hart van onze producties wordt natuurlijk gevormd door de vele vrijwilligers die met ontzettend veel liefde achter de schermen assisteren met grime, decorbouw, theatertechniek, hospitality, communicatie, rekwisieten, kostuums en tal van andere werkzaamheden. Het volledige team van medewerkers zal uit zo’n 100 personen bestaan.
Overige partners
De Theaterbakkerheij hecht veel waarde aan een gedegen administratie, is open en transparant. Om dit te borgen is er een samenwerking met Assurantie kantoor Van der Voet. Daarnaast heeft de stichting uitstekende contacten met de lokale overheden, de Goudse Schouwburg en het bedrijfsleven.
Spelers
Mensen die deel willen nemen aan producties van De Theaterbakkerheij kunnen auditie doen. Het betreft diverse podiumkunsten als acteren, zang, dans en muziek. We zoeken naar een goede mix van jong en oud, starters en ervaren mensen. Zij nemen tijdens de productie deel aan een educatietraject.

Het project TROJE is geschreven op basis van en geïnspireerd door de mythes van HOMERUS en VERGILIUS en zet mede uiteen hoe een verhaal, dat rond 800 jaar voor Christus is geschreven, tot op de dag van vandaag actueel kan zijn.

In onze versie van TROJE vertellen de verschillende Goden het verhaal van de Trojaanse oorlog. Helena, koningin van Sparta en één van de mooiste vrouwen van haar tijd, is geschaakt door de Trojaanse prins Paris. De Griekse vorsten van verschillende regio’s vormen met moeite een eenheid en proberen haar terug te halen. De belangen van iedere vorst zijn echter anders. De éne vorst wil de kunstschatten en het goud van Troje, een ander wil macht. Weer een ander wil onsterfelijk worden. En een volgende strijdt in naam van de liefde. De Grieken belegeren de stad Troje. Om de onneembare vesting binnen te dringen verzint Odysseus in het tiende oorlogsjaar een list: hij verstopt zo’n 30 belangrijke strijders in een houten paard en weet de Trojanen ertoe te bewegen het gevaarte als een trofee binnen te halen. De uren van Troje, de stad van de rijkdom en de mooie paarden, zijn geteld.

Word gewaardeerd sponsor of donateur van Troje!

De Theaterbakkerheij voert vanaf mei 2018 de muziektheatervoorstelling TROJE op in Haastrecht en in de Goudse Schouwburg. Een groots opgezette muziektheaterproductie met 70 spelers en 100 vrijwilligers. TROJE wordt geregisseerd en begeleid door een team van professionals. Zij werken ruim een jaar lang tegen een minimale onkostenvergoeding met de spelers en een live band aan deze productie. Dit garandeert een productie van een hoog kwalitatief niveau. Er wordt gebruik gemaakt van de meest moderne theatertechnieken waardoor de voorstellingen een waar spektakel worden. Minimaal 7.000 bezoekers zullen genieten van een bijzonder mooie voorstelling. Daarnaast biedt de Theaterbakkerheij een uitgebreid educatie programma voor de spelers. Het geheel zorgt in de regio voor een grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid.

Voor de realisatie is veel geld nodig. Veel wordt bijeengebracht door eigen bijdrages en zelf werkzaamheden. Maar zonder uw bijdrage lukt het niet. Wij bieden voor uw bijdrage een mooie tegenprestatie. Hiervoor zijn een aantal pakketten samengesteld. Dit project geeft zowel particulieren als bedrijven uitstekende mogelijkheden als het gaat over exposure in de regio. Hieronder vindt u wat mogelijkheden…

Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Ruud Bakker tel: 06 51 14 80 31 of stuur een mail naar info@theaterbakkerheij.nl

 • Sponsortarief: in overleg.
 • Uw naam wordt verbonden aan de speellocatie in Haastrecht. De sporthal wordt in de speelperiode omgedoopt tot het …..”bedrijfsnaam”…. Theater.
 • Vermelding hoofdsponsor met logo vermelding op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, flyers, banieren etc.” met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Naamsvermelding  in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 15 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in de “Priamos” lounge met koffie of thee.
 • Warm en koud buffet voorafgaand aan de voorstellingen.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p. uit het Hollands assortiment, tafelgarnituur en borrelhapje.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief: €2000
 • Vermelding met logo op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, flyers, banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 10 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in de “Priamos” lounge met koffie of thee.
 • Warm en koud buffet voorafgaand aan de voorstellingen.
 • De pauze en na afloop  is incl. 4 drankjes p.p. uit het Hollands assortiment, tafelgarnituur en borrelhapje.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief: €1500
 • Vermelding met logo op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, flyers, banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Advertentie / naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 8 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in de “Priamos” lounge met koffie of thee.
 • Warm en koud buffet voorafgaand aan de voorstellingen.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p.  uit het Hollands assortiment, tafelgarnituur en borrelhapje.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief: €1000
 • Vermelding met logo op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, flyers, banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Advertentie / naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 6 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in de “Priamos” lounge met koffie of thee.
 • Warm en koud buffet voorafgaand aan de voorstellingen.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p.  uit het Hollands assortiment, tafelgarnituur en borrelhapje.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief: €750
 • Naamsvermelding op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, flyers, banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Advertentie / naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 4 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in de “Priamos” lounge  met een koffie of thee.
 • Warm en koud buffet voorafgaand aan de voorstellingen.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p.  uit het Hollands assortiment, tafelgarnituur en borrelhapje.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief : €500 p.p.
 • Naamsvermelding op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters, banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Advertentie / naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 4 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst in het “Troje” Café”  met een kopje koffie of thee.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p.  uit het Hollands assortiment.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
 • Sponsortarief: €250 p.p.
 • Naamsvermelding op alle uitingen van de stichting welke betrekking hebben op theaterproductie “TROJE”, zoals posters,banieren etc. met een bereik binnen de regio “Het Groene Hart”.
 • Beeldreclame vooraf aan de voorstelling.
 • Advertentie in het programmaboekje met een oplage van ca. 7000 exemplaren.
 • Advertentie / naamsvermelding via de website(s) van de stichting .
 • Naamsvermelding op sponsorbord bij de speellocatie.
 • Vermelding bedrijfsnaam + logo op social-media uitingen, zoals facebook en twitter.
 • 2 1e rangs kaarten waarmee de voorstelling in Haastrecht of Gouda bezocht kunnen worden.
 • Ontvangst vanaf 19.00 (of 13.30 matinee) in de ‘Priamos lounge”  met een kopje koffie of thee.
 • De pauze en na afloop is incl. 4 drankjes p.p.  uit het Hollands assortiment.
 • U krijgt na de voorstelling een rondleiding back stage; dit geeft u een beeld van wat er allemaal komt kijken bij een grootse productie als “TROJE”.
Alle sponsorpakketten zijn uiteraard aan te passen naar uw specifieke wensen. Wilt u een bepaald sponsorpakket en met meer gasten naar een voorstelling komen? De pakketten zijn uit te breiden met een buffet of borrel arrangement. Heeft u plannen voor een personeelsfeest of een uitje met uw vereniging? Samen maken we er een onvergetelijke avond van.
Een ander optie is sponsoring in natura of sponsoring van een bepaald item of dienst, welke aansluit bij uw bedrijfsvoering. Een grootschalige productie als TROJE vraagt om heel veel materialen en hulp. Een bijdrage op deze wijze bespaart ons kosten en wordt uiteraard ook zeer gewaardeerd.Wellicht kunt u ons helpen als:
 • Decor sponsor: verbind uw naam aan het enorme decor door materialen of financiële middelen beschikbaar te stellen.
 • Kleding sponsor: er worden 150 kostuums gemaakt. Heeft u ideeën om ons te ondersteunen?
 • Rekwisieten sponsor: tal van gebruiksvoorwerpen uit de oudheid moeten worden aangeschaft..  wellicht kunt u ons helpen.
 • Drukwerk sponsor: promotie is heel belangrijk en vraagt een forse investering.
 • Tribune sponsor: het publiek neemt in Haastrecht plaats op de “naam bedrijf” tribune met 575 zitplaatsen.
 • Zaal sponsor uw naam wordt verbonden aan de ontvangst ruimte of de sponsor lounge.
 • Ticket sponsor: u help ons met de kosten van het ticketsysteem en uw logo wordt op 10000 kaartjes meegedrukt..
 • Kap en grime sponsor: dit is een enorme klus.. uw bijdrage is meer dan welkom.
 • Transport sponsor: het transport van de bouwplaats naar de sporthal en het theater en weer terug is een enorme operatie.. zonder uw hulp gaat het niet lukken.
 • Crew sponsor: de mannen en vrouwen lopen in uw gesponsorde kleding. Uiteraard met uw logo.
 • DVD sponsor: van de productie wordt een professionele registratie gemaakt. “mede mogelijk gemaakt door…”

Samen met u bespreken we naast vermelding in alle uitingen een mooie tegenprestatie.

Donateur worden? “Wordt lid van de club van 150”
Voor € 150,- bent u twee jaar lang donateur van TROJE. Dit is dus € 75,- per jaar. Uiteraard liggen er twee eersterangs kaartjes klaar voor de door u aangegeven speeldatum met vier consumptiebonnen voor een kopje koffie of thee.

Tickets & Contact

Contact of info: info@theaterbakkerheij.nl of 06 511 480 31.

Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda
Telefoon 0182 – 513 750

Troje BLOGS

door Robert Spillenaar

Lood(s) om oud ijs
10 uur ’s ochtends, de ijsbloemen staan op de ruiten en krabben is verplichte kost voor automobilisten. Als een echte
Read more.
KLERENWERK
Cokky, geen onbekende naam inmiddels voor de meeste castleden. Niet omdat iedereen haar gesproken heeft of persoonlijk kent, nee, eerder
Read more.
DAAR ZIT MUZIEK IN!
Zomaar een dag in mei. Een uitnodiging van het bestuur van De Theaterbakkerheij om eens een kijkje in de keuken
Read more.
SOCIAL MEDIA
Mooi is dat. Heb ik er net een dag hard werken opzitten, lig ik lekker op de bank mijn accu
Read more.
KIJK EENS DOOR EEN ANDERE BRIL
Spartanen en Trojanen … voor één van de laatste keren zijn ze broederlijk bijeen en is de sfeer te kenmerken
Read more.
VAN SCHEEPSRAMP…
… NAAR GRIEKSE TRAGEDIE. In 2016 bracht De Theaterbakkerheij haar eerste mega productie: De Titanic. 13 Voorstellingen in Haastrecht en
Read more.

Troje BACKSTAGE

Vlog#1 - Pip & Suzanne

Vlog#2 - Evert & Rik

Vlog#3 - Martijn & Dennis

Vlog#4 - Robyn & Fenna

Vlog#5 - Mariska

Vlog#6 - Suus & Manouk

Troje recensies